Farské oznamy

Kalendár

Dnešný dátum: sobota, 19. október 2019
Meniny má Kristián.
Katolícky kalendár:
Liturgický rok: C

Stalo sa

Dňa 25.02.2016 sa na našej cirkevnej škole uskutočnila hodinová adorácia  kňazov z nášho žiarskeho dekanátu. Na túto mimoriadnu ponuku – modliť sa v tomto roku v kaplnke zasvätenej Božiemu Milosrdenstvu odpovedalo 11 kňazov. Adoráciu moderoval duchovný správca školy Miroslav Sliačan. Úmysel modlitieb bol za deti našej školy. Piesňami a hraním doprevádzala modlitbu sr. Zdenka.

brana

V nedeľu 13. 12. pri druhej sv. omši o 09:30 hod., na základe rozhodnutia Sv. Otca Františka a z toho vyplývajúceho mandátu diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca, bola osobitným obradom otvorená Svätá brána milosrdenstva na našom Farskom chráme Povýšenia svätého Kríža.

Organový koncert

Dňa 7.11.2015 sa v kostole Povýšenia sv. Kríža uskutočnil organový koncert. Hral Martin Bako.