Farské oznamy

Kalendár

Dnešný dátum: nedeľa, 10. december 2023
Meniny má Radúz.
Katolícky kalendár:
Liturgický rok: B
brana

V nedeľu 13. 12. pri druhej sv. omši o 09:30 hod., na základe rozhodnutia Sv. Otca Františka a z toho vyplývajúceho mandátu diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca, bola osobitným obradom otvorená Svätá brána milosrdenstva na našom Farskom chráme Povýšenia svätého Kríža.

Jubilejné odpustky môže získať veriaci, ktorý si vykoná krátku púť cez Svätú bránu milosrdenstva ako znamenie hlbokej túžby po skutočnom obrátení. Tento okamih nech je spojený v prvom rade so sviatosťou zmierenia /spoveď/ a slávením Eucharistie /sv. omša/ s dôrazom na milosrdenstvo. Toto slávenie má byť sprevádzané s vyznaním viery /Verím v Boha/ a s modlitbou za Sv. Otca a jeho úmysly, ktoré nosí v srdci /napr. Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu.../.

Pre chorých, ktorým sa nebude dať prejsť Svätou bránou nech spoja svoje utrpenie s Pánom Ježišom a k tomu nech prežívajú sv. omšu aj cez rôzne komunikačné prostriedky /rádio, televízia/ tak môžu získať jubilejné odpustky.

 

Dekrét vyhlasujúci Farský kostol povýšenia Svätého kríža v Žiari nad Hronom za Svätú bránu milosrdenstva.

  foto z otvorenia Svätej brány milosrdenstva