Kňazi:

Ľudovít Kirkai Štefan Petruš
(brat Ondrej františkán) nar. 29.10.1783 vo Sv. Kríži nad Hronom
nar. 1673 vo Sv. Kríži nad Hronom ord. 1806
ord. 1698? zom. 17.09.1831 v Ponikách
zom. 11.01.1747  
   
ThDr. Štefan Záhorský Róbert Róm
nar. 28.04.1817 vo Sv. Kríži nad Hronom nar. 29.10.1906 vo Sv. Kríži nad Hronom
ord. 08.04.1840 ord. 03.03.1929
zom. 25.02.1863 v Sliači zom. 12.12.1966 v Kopernici
   
Jozef Hurtík Miroslav Marek
nar. 12.06.1911 vo Sv. Kríži nad Hronom nar. 1924 vo Svätom Kríži nad Hronom
ord. 27.01.1935 ord. 07.11.1948 v Banskej Bystrici
zom. 01.12.1989 vo Veľkých Uherciach zom. 2008 v Žarnovici
   
Emil Černaj SVD Jozef Filus SVD
(verbista misionár) (verbista misionár)
nar. vo Svätom Kríži nad Hronom nar. vo Svätom Kríži nad Hronom
ord. 1951 v Ríme ord. 1952
zom. 26.05.2000 v New Yorku (USA) zom. 29.03.1999 v Bello Horizonte (Brazília)
   
Július Záhorský Stanislav Buchta O.Praem.
nar. vo Svätom Kríži nad Hronom (páter Lukáš  premonštrát)
ord. 22.06.1969 v Bratislave nar. v Kremnici
zom. 16.03.2000 v Beckove ord. 17.06.1990 v Bratislave
   
MUDr. Ján Čaprnka Mgr. Jozef Bohunický
nar. 05.02.1929 vo Sv. Kríži nad Hronom nar. v Žiari nad Hronom
ord. 06.01.1991 v Žiari nad Hronom ord. 18.06.2000 v Martine
zom. 19.10.2018 v Banskej Bystrici susp. 2005, laic. 2006
   
Mgr. Andrej Ďuríček  
nar. v Žiari nad Hronom  
ord. 19.06.2004 v Banskej Bystrici  
   
   

Rehoľní bratia:

Ján Koloň Jozef Rakovský
(brat Gerard misionár) nar. vo Svätom Kríži nad Hronom
nar. 08.07.1915 vo Sv. Kríži nad Hr. 1928  vstup do Spoločnosti
1928 – vstup do Spoločnosti školských bratov sv. Jána de la Salle
školských bratov sv. Jána de la Salle zom.
zom. 09.06.1980 v Notre Dame  
de la Blache (Francúzsko)  
   

Rehoľné sestry:

Mária Čierna DKL (sestra Maura) Anna Pinková DKL (sestra Metoda)
nar. 31.03.1909 vo Sv. Kríži nad Hronom nar. 15.03.1913 vo Sv. Kríži nad Hronom
1925 – vstup do Spoločnosti 1933 – vstup do Spoločnosti
dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
zom. zom.
   
Emília Filusová DKL (sestra Miriam) Rozália Danková DKL (sestra Stella)
nar. 28.10.1918 vo Sv. Kríži nad Hronom nar. 26.04.1920 vo Sv. Kríži nad Hronom
1938 – vstup do Spoločnosti 1939 – vstup do Spoločnosti
dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
zom. 12.04.2012 zom. 14.08.2018 v Nitre
   
Emília Kőszeghyová DKL (sestra Terézia) Jarmila Homolková DKL (sestra Jarmila)
nar. 02.02.1919 vo Sv. Kríži nad Hronom nar. v Souppes (Francúzsko)
1944 – vstup do Spoločnosti 1944 – vstup do Spoločnosti
dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
zom.  
   
Zuzana Kubíková FDC (sestra Karmela) Lenka Šebeňová FDC (sestra Timotea)
nar. v Žiari nad Hronom nar. v Žiari nad Hronom
– vstup do Kongregácie dcér Božskej lásky – vstup do Kongregácie dcér Božskej lásky
   
Petra Jóbová OCDS  
nar. v Žiari nad Hronom  
– vstup do Karmelitánského kláštora