IBAN: SK 40 0900 0000 0000 7433 5815

Ak máte záujem konkrétne a adresne podporiť aktivity našej farnosti, dávame Vám možnosť jednorázovo alebo pravidelne poslať bezhotovostnú platbu na účet farnosti.

Vopred Vám ďakujeme za každý príspevok.

Za všetkých našich dobrodincov a ich rodiny budeme obetovať v priebehu roka sv. omše, ktoré ohlásime vo farských oznamoch. 

 

 

 

QR platba

K odoslaniu milodaru (e-zvonček) pre farnosť môžete využiť Vašu bankovú mobilnú aplikáciu a oskenovať ňou tento QR kód, ktorý vyplní niektoré základné údaje platobného príkazu.

Finančný príspevok sa používa na nutné výdaje chodu farnosti.

 

Ďakujeme. Nech Vás Pán Boh žehná!