Život vo farnosti

Aj tento rok sa v našej farnosti konal farský tábor. Tohtoročnou témou bol "Jozef a jeho zázračný plášť". Spolu sme putovali biblickými dejinami a spoznávali príbeh Jozefa a jeho bratov. Každý deň sme zažili množstvo súťaží či zaujímavých atrakcií a stretávali sa s Pánom Bohom na svätých omšiach.

Farský tábor sa nám podarilo zorganizovať aj vďaka získanému grantu z projektu pomoci VÚC Banská Bystrica.

Čítať viac about Farský tábor 2022

Vďaka získanému grantu z projektu pomoci VÚC Banská Bystrica, pomoci mesta a veriacich, sme mohli uskutočniť výmenu povrchu nášho farského ihriska za umelú trávu. Rekonštrukcia prebiehala počas celého mája roku 2022.

Čítať viac about Inovovanie ihriska

Halloween = "All Hallows'Evening" = Predvečer všetkých svätých

30. októbra sme s našimi deťmi z farnosti slávili vigíliu Sviatku všetkých svätých a dali pravý výnam "Halloweenu".

Čítať viac about Halloween na fare

V lete 2021 sme pre deti opäť pripravili náš farský biblický tábor s názvom "Imro a stroj času". Deti s naším maskotom Imrom cestovali v čase a spoznávali príbehy z knihy Genezis. Zažili sme spolu veľa zábavy, súťaží, získali nové priateľstvá a upevnili to najväčšie priateľstvo - priateľstvo s Pánom Bohom.

 

Fotogáleria: Čítať viac about Farský tábor 2021

Na Sviatok Kristovho tela a Krvi si pripomíname skutočnú prítomnosť Ježiša Krista v Oltárnej Sviatosti. Tohoto roku padol sviatok ľudovo nazývaný aj "Oltáriky" na 3. júna. Tento názov získal kvôli tradičnej Eucharistickej procesii k oltárikom. V našej farnosti procesia prebiehala v priestoroch pred kostolom a na farskom dvore, kde si obetaví farníci tieto oltáriky pripravili. Sprievod miništrantov obohohatili aj naše deti z farnosti, ktoré pred nimi posýpali lupienky kvetov. Čítať viac about Sviatok Kristovho Tela a Krvi

Na začiatku pandémie koronavírusu nás mladých ešte pán farár Janko Kuneš oslovil s prosbou o rozbehnutie streamovania sv. omší. Netrvalo to dlho a po naštudovaní a vyskúšaní si pár vecí vznikol prvý stream. Bavilo nás to, postupne sme sa zlepšovali a vymýšľali nové a lepšie možnosti, aby bolo sledovanie sv. omší pre vás poslucháčov čo najpríjemnejšie. Tento rok sa nám aj vďaka vám podarilo vylepšiť kvalitu zakúpením kvalitnejších streamovacích prístrojov. Naučili sme sa tým veľa a získali kopec skúseností. Ďakujeme pánovi farárovi a vám všetkým za podporu!
Pozývame vás nahliadnuť do záklusia našich prenosov.. Čítať viac about Streamovanie svätých omší

Stránky