Farské oznamy

Kalendár

Dnešný dátum: nedeľa, 10. december 2023
Meniny má Radúz.
Katolícky kalendár:
Liturgický rok: B

Dňa 25.02.2016 sa na našej cirkevnej škole uskutočnila hodinová adorácia  kňazov z nášho žiarskeho dekanátu. Na túto mimoriadnu ponuku – modliť sa v tomto roku v kaplnke zasvätenej Božiemu Milosrdenstvu odpovedalo 11 kňazov. Adoráciu moderoval duchovný správca školy Miroslav Sliačan. Úmysel modlitieb bol za deti našej školy. Piesňami a hraním doprevádzala modlitbu sr. Zdenka. Tešíme sa z tejto duchovnej aktivity pána dekana Jána Flajžíka, a veríme, že úmysly modlitieb budú vypočuté podľa Ježišovho slova: „ Lebo kde sú dvaja alebo traja zhro maždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,20)

Adorácia kňazov