IBAN: SK 710 900 0000 0000 74336324

 

Ak máte záujem konkrétne a adresne podporiť aktivity našej farnosti, dávame Vám možnosť jednorázovo alebo pravidelne poslať bezhotovostnú platbu na účet farnosti.

Vopred Vám ďakujeme za každý príspevok.

Jeden deň v mesiaci obetujeme sv. omšu za všetkých našich dobrodincov a ich rodiny.

 

QR platba

Pre odoslanie milodaru (e-zvonček) pre farnosť môžete využiť Vašu bankovú mobilnú aplikáciu a oskenovať ňou tento QR kód, ktorý predvyplní platobný príkaz.

Finančný príspevok sa používa na chod farnosti, náklady na prevádzku budov spojených s činnosťou – kostoly, kaplnky, farský úrad, náklady na akcie a podujatia organizované farnosťou, liturgické slávenia, katechizácia detí, mládeže a dospelých, príprava ku sviatostiam, služba chorým, evanjelizácia (misia), prípadne i charita vo farnosti. Farnosti sú samostatné právne subjekty, ktorých služba a chod je financovaný výlučne z darov.

 

Ďakujeme. Nech Vás Pán Boh žehná!

 

 

 

 

 

Holúbky z Kríža (1991)

Vianoce s Holúbkami (1993)

Holúbky na Starých Horách (1994)

Nechajte maličkých žiť (1994)

Lebo narodil sa vám Spasiteľ (1996)

Ži a svieť (2001)

Zázračná noc (2004)

Chlapček sa nám narodil (2007)