Dekan: Mgr. Ján Flajžik


1.) Horná Ves

Filiálka: Dolná Ves
Farský administrátor: Mgr. Marián Husár  
obalka telefon zavinac
Rímskokatolícka cirkev 0948 290 554 farnosthornaves@gmail.com
Farnosť sv. Jána Pavla II.
Horná Ves 60
967 01  Kremnica

2.) Janova Lehota  
Farský administrátor: ThLic. Michal Mališ  
obalka telefon zavinac
Rímskokatolícka cirkev 045/ 679 61 62 janova.lehota@fara.sk
Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Janova Lehota 196 www.janovalehota.fara.sk
966 24  Janova Lehota

3.) Jastrabá Filiálka: Bartošova Lehôtka
Farár: Mgr. Zdeněk Zoltánfi  
o telefon zavinac
Rímskokatolícka cirkev 045/ 679 31 80 jastraba@fara.sk
Farnosť sv. Michala
Jastrabá 1
967 01  Kremnica

4.) Kremnica Filiálky: Kopernica, Lúčky
Farár: PhDr. Ing. Miroslav Kuric, PhD.  
Kaplán: Mgr. Ing. Jozef Mikula  
Výpomoc farnosti: PaedDr. Róbert Colotka  
obalka telefon zavinac
Rímskokatolícka cirkev 045/ 674 24 23 kremnica@fara.sk
Farnosť sv. Františka Assiského
Štefánikovo námestie 3/5 www.fara.sk/kremnica
967 01  Kremnica

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Banská Bystrica
Duchovný správca: PaedDr. Róbert Colotka
obalka telefon zavinac
Sociálno-vzdelávacie stredisko pre nepočujúcich 048/ 472 02 62 kcns.bb@gmail.com
Lúčky 64 www.kcns.sk
967 01  Kremnica 0905 403 697 www.oaza-smaldone.sk

Rád klarisiek kapucínok
Duchovný správca: Mgr. Marek Urban
obalka telefon zavinac
Rád klarisiek kapucínok 045/ 675 56 30 rkk@zv.psg.sk
Kláštor nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Kopernica 98 www.slovanet.sk/kopernica/subs_/klastor.html
967 01  Kremnica

5.) Kremnické Bane Filiálky: Krahule, Kunešov, Turček
Farár: Jan Dolgopoly
obalka telefon zavinac
Rímskokatolícka cirkev 045/ 675 51 46 kremnicke.bane@fara.sk
Farnosť narodenia Panny Márie
Kremnické Bane 73
967 01 Kremnica

Rád menších bratov kapucínov
Predstavený kláštora: Mgr. Peter Vician OFMCap.
Výpomocní duchovní: Mgr. Stanislav Kučák OFMCap., Mgr. Marián Turňa OFMCap.
obalka telefon zavinac
Rád menších bratov kapucínov 0905 268 984 kremnicke.bane@kapucin.sk
Kláštor sv. Jozefa
Kremnické Bane www.kapucini.sk/kremnicke-bane
038 48 Turček

6.) Ladomerská Vieska Filiálky: Stará Kremnička, Šášovské Podhradie
Farár: Mgr. Jozef Cerovský
obalka telefon zavinac
Rímskokatolícka cirkev 0915 305 035 ladomerska.vieska@fara.sk
Farnosť Krista Kráľa
Ladomerská Vieska 110
965 01 Žiar nad Hronom

7.) Lovča Filiálka: Dolná Trnávka
Farár: Mgr. Ivan Miksai
obalka telefon zavinac
Rímskokatolícka cirkev 045/ 673 53 83 fara.lovca@centrum.sk
Farnosť sv. Filipa a Jakuba
Hronská 45 www.lovca.sk/farsky-urad
966 21 Lovča

8.) Lovčica-Trubín
Farský administrátor: ThLic. Ján Kraus
obalka telefon zavinac
Rímskokatolícka cirkev 045/ 679 01 34 lovcica.trubin@fara.sk
Farnosť sv. Márie Magdalény
Lovčica-Trubín 201 www.lovcica-trubin.fara.sk
966 23 Lovčica-Trubín

9.) Lutila
Farár: Mgr. Ing. Michal Slašťan
obalka telefon zavinac
Rímskokatolícka cirkev 045/ 673 92 28 lutila@fara.sk
Farnosť sv. Ladislava
Lutila 2
966 22 Lutila

10.) Nevoľné Filiálka: Ihráč
Farár: Mons. ThLic. Jozef Štrba
obalka telefon zavinac
Rímskokatolícka cirkev 045/ 675 61 80 nevolne@fara.sk
Farnosť premenenia Pána
Nevoľné 71
967 01 Kremnica

11.) Pitelová
Farár: Mgr. Stanislav Noga
obalka telefon zavinac
Rímskokatolícka cirkev 0915 570 735 stanislav.noga@gmail.com
Farnosť Ružencovej Panny Márie
Pitelová 84
966 11 Trnavá Hora

12.) Slaská Filiálka: Kosorín
Farár: Mgr. Štefan Bieľak
obalka telefon zavinac
Rímskokatolícka cirkev 045/ 672 68 12 slaska@fara.sk
Farnosť sv. Gála
Slaská 18
966 22 Lutila

13.) Trnavá Hora Filiálky: Hronská Breznica, Hronská Dúbrava
Farár: ThDr. Andrej Darmo
obalka telefon zavinac
Rímskokatolícka cirkev 0944 152 455 trnava.hora@fara.sk
Farnosť sv. Jána Nepomuckého
Žiarska cesta 145/1  
966 11 Trnavá Hora

14.) Žiar nad Hronom – Farnosť povýšenia Svätého kríža
Farár a dekan: Mgr. Ján Flajžík
obalka telefon zavinac
Rímskokatolícka cirkev 045/ 673 31 15 faraziar@gmail.com
Farnosť povýšenia Svätého kríža
Svätokrížske námestie 23 www.ziar.fara.sk
965 01 Žiar nad Hronom

Základná škola s Materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
Duchovný správca: ThLic. Ján Kraus
obalka telefon zavinac
ZŠ s MŠ Štefana Moysesa 045/ 673 27 82 skola@zssmzh.edu.sk
Andreja Kmeťa 1 www.zssmzh.edupage.org
965 01 Žiar nad Hronom

15.) Žiar nad Hronom – Farnosť Sedembolestnej Panny Márie
Farár: ICLic. Vladimír Václavík
Diakon: MUDr. Mgr. Štefan Paľúch
obalka telefon zavinac
Rímskokatolícka cirkev 045/ 672 69 15 sedembolestnazh@gmail.com
Farnosť Sedembolestnej Panny Márie
M. Chrásteka 2772/28 www.ziar.fara.sk
965 01 Žiar nad Hronom