Do Farnosti Žiar nad Hronom patria tieto ulice:

A. Dubčeka A. Hlinku A. Kmeťa
Cyrila a Metoda Družstevná Dukelských hrdinov
Hutníkov Hviezdoslavova J. Kollára
Jesenského Krížna Kukučínova
Lúčna Medzi vodami Na Vartičke
Opatovská Partizánska Pod vŕšky
Priemyselná Rudenkova Svätokrížske námestie
Š. Petruša Šoltésovej Štúrova
Záhradná    
 
Š. Moysesa ( od Ul. A. Dubčeka smerom na L. Viesku )
Ul. SNP ( od križovatky ulíc A. Dubčeka a Krížnej smerom na L. Viesku )