ICLic. Vladimír Václavík 01.02.2023 farár
ICLic. Vladimír Václavík 01.07.2020 – 31.01.2023 farský administrátor
ThLic. Miroslav Klimant 01.10.2016 – 30.04.2018 výpomocný duchovný
ThDr. Ján Kuneš, PhD. 01.07.2013 – 30.06.2020 farár
Mgr. Miroslav Sliačan 01.02.2013 – 30.06.2016 duchovný správca ZŠ s MŠ Š. Moysesa
Mgr. Miroslav Sliačan 01.02.2013 – 30.06.2013 farský administrátor
ICLic. Ján Obžera 01.10.2008 – 31.12.2012 výpomoc farnosti
MUDr. Mgr. Štefan Paľúch 01.07.2008 trvalý diakon
Štefan Flimel 01.07.2008 – 28.02.2009 penzionovaný kňaz bývajúci vo farnosti
Mgr. Miroslav Svrček 01.07.2008 – 27.01.2013 farský administrátor