Dňa 14. septembra 2013 sa v priestoroch Cirkevnej školy Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom konala slávnosť prijímania nových členov do združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Slávnosť viedol o. Artur Ciepielský. Generálnu matku Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva zastupovala sr. M. Agnieszka Piechnik, združenie Faustínum reprezentovala sr. M. Koleta Fronckowiak z Krakova, sr. M. Benediktína Fečová a sr. M. Faustia Szabóová z Košíc.

Vznik formačnej skupiny združenia Faustínum v našom meste

Z  iniciatívy  členiek, ktoré už  ukončili formáciu,  vznikla v našom meste na sviatok Povýšenia svätého Kríža, dňa 14. septembra 2013 18. formačná skupina združenia Faustínum na Slovensku. V tento deň bolo zároveň do združenia prijatých 10 nových členiek. Skupinu vedie vdp. farár Miroslav Hlaváčik a sr. Clareta Fečová z KMBM.

Pravidelné mesačné stretnutia členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum sa konajú v pastoračnom centre pri kostole Sedembolestnej Panny Márie,  každú 3. stredu v mesiaci o 14,30 hod.

Stretnutie pozostáva z prednášky, hodiny milosrdenstva spojenej s modlitbou korunky a končí sa sv. omšou o 16,30 hod,

v kostole Sedembolestnej Panny Márie.

1. História združenia