Sv. Omše

Sobota, 20.12.2014
Sv. omša
Kostol sv. Kríža 18.00
Spovedanie
Kostol sv. Kríža 17.45-18.00


Nedeľa, 21.12.2014
Sv. omše
Kostol sv. Kríža 7.30, 9.30

Kalendár

Dnešný dátum: sobota, 20. december 2014
Meniny má Dagmar.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Liturgický rok: B

Pod mottom „Podajme ruku deťom“ sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje.

Aj v našich farnostiach srdečne pozývame všetkých, mladších i starších, ktorý sa chcú zapojiť do koledovania Dobrej noviny na kolednícke stretká, ktoré sa uskutočnia 3. a 4. adventnú nedeľu o 14:30 v pastoračnom centre na fare pri kostole Sedembolestnej P. Márie. :)

Rodiny, ktoré majú záujem prijať do svojich domácností koledníkov...

Adventné obdobie

Advent - príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Advent nám pripomína, že Kristus príde. A život veriacich je neustálym a bdelým očakávaním tohto príchodu. Nejde iba o to, aby sme pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista.

Sv. Omše

Sobota, 20.12.2014
Sv. omša
Kostol S. P. Márie 17.00
Spovedanie
Kostol S. P. Márie 16.30-17.00


Nedeľa, 21.12.2014
Sv. omše
Kostol S. P. Márie
8.30, 11.00, 18.00