Sv. Omše

Prvopiatkový týždeň

Streda, 4.3.2015
Sv. omša
Kostol sv. Kríža 7.00
Spovedanie
Kostol sv. Kríža 6.30-7.00


Štvrtok, 5.3.2015
Sv. omša
Kostol sv. Kríža 18.00
Spovedanie
Kostol sv. Kríža 17.00-18.00


Aktuálne oznamy

Kalendár

Dnešný dátum: streda, 4. marec 2015
Meniny má Kazimír.
Katolícky kalendár:
Dnes: Kazimír
- liturgia: féria
Liturgický rok: B

„Posilnite si srdcia“ (Jak 5, 8)

Drahí bratia a sestry,

Pôstne obdobie je pre Cirkev, spoločenstvá i jednotlivých veriacich časom obnovy. Predovšetkým však je „milostivým časom“ (2 Kor 6, 2). Boh od nás nežiada nič, čo by nám už skôr nedaroval: „My milujeme, pretože on prvý miloval nás“ (1 Jn 4, 19). On nie je voči nám ľahostajný. Každý z nás mu leží na srdci, pozná nás po mene, stará sa o nás a hľadá nás, keď ho opustíme. Každý z nás ho zaujíma; jeho láska mu bráni, aby bol ľahostajný voči tomu, čo sa deje. Avšak stáva sa, že keď nám je dobre a cítime sa pohodlne, zabúdame niekedy na druhých (čo Boh Otec nikdy nerobí!), nezaujímajú nás ich problémy, trápenia a nespravodlivosti, ktoré podstupujú... Naše srdce vtedy upadá do ľahostajnosti: pokým ja sa mám relatívne dobre a spokojne, zabúdam na tých, ktorí sa nemajú dobre. Tento egoistický, ľahostajný postoj dnes nadobudol svetový rozmer, a to až do takej miery, že môžeme hovoriť o globalizácii ľahostajnosti. Ide o nešvár, ktorému ako kresťania musíme čeliť.

Veriaci v Banskobystrickej diecéze môžu získať úplne odpustky pri zachovaní obvyklých podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) na nasledujúcich miestach:

Katedrála sv. Františka v B. Bystrici, všetky farské kostoly, kláštorné kostoly či kláštorné klauzúrne oratóriá

a v nasledujúcich časoch:

2. februára 2015, sviatok Obetovania Pána

Sv. Omše

Prvopiatkový týždeň

Streda, 4.3.2015
Sv. omša
Kostol S. P. Márie 17.00
Spovedanie
Kostol S. P. Márie 16.00-17.00


Štvrtok, 5.3.2015
Sv. omša
Kostol S. P. Márie 17.00
Spovedanie
Kostol S. P. Márie 15.00-17.00


Aktuálne oznamy