Členovia farskej rady:

1.               Emília Juhaniaková

2.               Eva Olajcová

3.               Marián Neuschl

4.               Marta Páločná

5.               Mária Štefániková

6.               Miroslav Janšto

7.               Patrícia Karvašová

8.               Peter Glezgo

9.               Peter Suchý

10.             Šimon  Šmondrk

11.             Štefan Paľúch

12.             Vladimír Karvaš

 

Ekonomická rada: Mária Štefániková, Marián Neuschl, Eva Olajcová