Mgr. Lukáš Stanislav Buchta O.Praem. 01.07.2021 – 30.06.2022 výpomocný duchovný
Mgr. Ján Flajžík 01.07.2015 farár, dekan do 31.10.2023
Mgr. Ing. Jozef Mikula 01.07.2013 – 30.06.2014 kaplán
Mgr. Miroslav Sliačan 01.07.2010 – 31.01.2013 kaplán a duchovný správca
ZŠ s MŠ Štefana Moysesa
PaedDr. Marek Veverka 01.07.2007 – 30.06.2008 kaplán
Mgr. Miroslav Hlaváčik 01.10.2004 – 30.06.2015 farár, dekan do 31.10.2013
Mgr. Miroslav Svrček 01.07.2004 – 30.06.2007 kaplán
MUDr. Štefan Paľúch 23.05.2004 – 30.06.2008 trvalý diakon
Mgr. Miroslav Sliačan 01.07.2003 – 30.06.2004 kaplán
Jaroslav Mažáry 01.09.2002 – 31.03.2003 diakon
Mgr. Martin Felix 01.07.2002 – 31.01.2010 duchovný správca ZŠ s MŠ
Štefana Moysesa
ICLic. Ing. Ľudovít Frindt 01.05.2002 – 30.06.2004 výpomocný duchovný
Štefan Flimel 01.07.2001 – 30.06.2008 penzionovaný kňaz
bývajúci vo farnosti
Mgr. MUDr. Milan Žila 01.07.2001 – 15.09.2002 kaplán
Mgr. Jozef Baláž 01.07.1999 – 30.06.2001 kaplán
Mgr. Juraj Kopanický 01.07.1997 – 31.08.1999 kaplán
Mgr. Ondrej Šmidriak 01.01.1996 – 14.06.1997 kaplán
ICLic. Ján Minárik 01.07.1996 – 30.09.2004 farár, dekan
Mgr. Marián Babjak 01.07.1995 – 31.12.1996 kaplán
Mgr. Jozef Kožuch 01.07.1994 – 30.06.1995 kaplán
Mgr. Juraj Sitaš 01.07.1993 – 30.06.1994 kaplán
Mgr. František Bartoš 01.03.1992 – 30.06.1993 kaplán
Mgr. Gallik Štefan 01.11.1991 – 30.06.1996 farár, dekan
Mgr. Pavol Pakoš 01.07.1990 – 29.02.1992 kaplán
Mgr. Ján Bednár 01.04.1990 – 31.10.1991 farár, dekan
Jozef Strapko 01.09.1988 – 31.03.1990 kaplán
Jozef Kaniansky 01.09.1988 – 31.03.1990 farský administrátor
Mgr. Róbert Bezák 01.07.1988 – 31.08.1988 kaplán
Mons. Štefan Sámel 01.07.1985 – 09.01.2004 penzionovaný kňaz
honorárny kanonik bývajúci vo farnosti
Miloš Jakubička 01.07.1984 – 30.06.1988 kaplán
Mgr. Jozef Caban 01.07.1980 – 30.06.1984 kaplán
Štefan Žilka 01.07.1978 – 30.06.1980 kaplán
Ján Hanko 01.11.1975 – 30.06.1978 kaplán
Ignác Hrubý 15.06.1974 – 31.10.1975 kaplán
Ján Vaňo 15.12.1972 – 30.06.1974 kaplán
Ábel Šmondrk 01.09.1971 – 14.12.1972 kaplán
Jozef Nociar 01.07.1971 – 31.08.1971 kaplán
Jozef Macko 01.09.1968 – 14.10.1970 kaplán
Anton Valíček 01.01.1967 – 31.08.1968 kaplán
ThDr. Peter Kosťov 01.07.1965 – 31.10.1966 kaplán
Jozef Hromada 01.01.1964 – 28.02.1965 kaplán
Juraj Blaško 01.07.1963 – 30.06.1964 kaplán
Július Antoš 01.09.1960 – 31.10.1960 kaplán
Róbert Róm 01.09.1958 – 31.01.1959 kaplán
Pavol Lang 01.11.1957 – 31.08.1958 kaplán
Rastislav Klajban 01.10.1956 – 31.10.1957 kaplán
Gašpar Hlinka 08.12.1954 – 06.11.1971 kňaz bývajúci vo farnosti
(odobraný štátny súhlas)
Mons. Jozef Dovala 01.02.1954 – 25.07.1988 farár, II. okr. dekan
kanonik a generálny vikár
Ján Mráz 1951 – 1952 kaplán
Alojz Koza 01.03.1947 –  kaplán
Jozef Šimuni 31.03.1942 – 02.01.1954 farár
Štefan Greš 03.12.1941 – 30.03.1942 farský administrátor
Michal Balko 01.04.1941 – 03.12.1941 farský administrátor
Jozef Tóth – 03.12.1941 výpomocný duchovný
Štefan Greš – 02.12.1941 výpomocný duchovný
Jozef Hurtík 1937 – 1939 výpomocný duchovný
Ľudovít Veselý 1934 – 1936 výpomocný duchovný
Michal Balko 10.1933 – 31.03.1941 výpomocný duchovný
Gašpar Bašovský 1925 – 1929 výpomocný duchovný
Mons. ThDr. Daniel Briedoň 29.06.1930 – 31.03.1941 farár, generálny vikár
pápežský prelát
Zoltán Halko 1913 – 28.05.1930 farár, arcidekan
pápežský prelát
Mons. Ján Ďateľ 01.07.1928 – 04.09.1928 penzionovaný kňaz
bývajúci vo farnosti
Jozef Búda 15.07.1924 – 15.07.1925 kaplán
Daniel Briedoň 01.12.1921 – 14.07.1924 kaplán
Michal Chrástek 1896 – 28.06.1900 penzionovaný kňaz
bývajúci vo farnosti
Štefan Vetzel 1896 – 22.05.1913 farár, školský dekan
honorárny kanonik
Pavol Kruppa 1869 – 1870 kaplán
Michal Chrástek 1868 – 1896 farár
Montán Divald 1864 – 1868 penzionovaný kňaz
kanonik bývajúci vo farnosti
František Štubňa medzi r. 1863–1874 kaplán
Štefan Čutkay 1856 – kaplán
Anton Cebecauer 1855 – 1856 kaplán
Michal Hyross 1854 – 1868 farár
František Berlica 1853 – 1854 farár
ICDr. František Privitzer 1852 – 01.03.1853 farár, arcidekan
Pavol Korec 1851 – 1855 kaplán
Alexej Peťko medzi r. 1845 – 1854 kaplán
František Čillík medzi r. 1830 – 1840 kaplán
František Pátek medzi r. 1827 – 1833 kaplán
Ján Schwantner medzi r. 1824 – 1827 kaplán
Ondrej Majer medzi r. 1823 – 1833 kaplán
Ján Volkober medzi r. 1820 – 1827 kaplán
Štefan Adamec medzi r. 1820 – 1830 kaplán
Ján Scherer 1820 – 1852 farár, arcidekan
František Krutek medzi r. 1817 – 1827 kaplán
Ján Pažitný medzi r. 1815 – 1824 kaplán
Ján Lassovský medzi r. 1812 – 1819 kaplán
Jozef Čillík 1810 – 1811 kaplán
František Folger 01.03.1807 – 14.11.1820 farár
Ján Novák medzi r. 1807 – 1811 kaplán
Benedikt Schwarzl medzi r. 1806 – 1808 kaplán
Jozef Nichts medzi r. 1806 – 1809 kaplán
Ján Krommer medzi r. 1804 – 1807 kaplán
Anton Korillyi medzi r. 1801 – 1808 kaplán
Rafael Kudlík 1801 kaplán
Ján Simonyi 1798 – 1799 kaplán
Ján Horáček 1798 – 14.02.1807 farár
Ján Valášek medzi r. 1796 – 1801 kaplán
Ignác Hlinický 1793 – 1798 farár
Jozef Alexander Letovič medzi r. 1792 – 1798               kaplán
Jozef Simončič 1770 – 1793 farár
Ján Karátsonyi 1763 – 1770 farár
Jozef Štekláč 1760 – 1763 farár
Jozef Hrádek 1756 – 1760 farár
Juraj Dubovszky 1740 – 1756 farár
Alexander Sipeky 1718 – 1740 farár
Abrahám Reguly 1712 – 1718 farár
Tomáš Réva 1711 – 1712 farár
František Hajnovič 1705 – 1711 farár
Štefan Püspöky 1701 – 1705 farár
Laur. Ivák 1692 – 1701 farár
Juraj Doktorovič 1686 – 1692 farár
Laur. Huszár 1667 – 1686 farár
Bazilej Slauik 1652 – 1667 farár
Juraj Bohdanovič 1646 – 1652 farár
Juraj Piatrovie 1639 – 1646 farár
Adam Kauschek 1638 – 1639 farár
Martin Skačáni 1633 – 1638 farár, dekan
Jakub Jančovič 1630 – 1633 farár
Ján Žilinský 1618 – 1630 farár
Jakub Slezák 1616 – 1618 farár
Martin Chereninus 1595 – 1616 farár
Abrahám Parlahin 1588 – 1595 farár
Mikuláš Fraštacký 1580 – 1588 farár
Peter Koštial 1562 – 1580 farár
Gregor Kemenič 1559 – 1562 farár, dekan
Michal   farár
Juraj 1417 – farár
Mikuláš 1332 – 1337 farár
Vančovec Vrbas 1264 – farár
pápežský prelát
Gerrard z Parmy 1254 – 1264 farár