Farské oznamy

Kalendár

Dnešný dátum: utorok, 27. október 2020
Meniny má Sabína.
Dnes je deň černovskej tragédie.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Zajtra: Šimon a Júda, apoštoli
- liturgia: sviatok
Liturgický rok: A

Milí priatelia!

Farský časopis Hlasy z Kríža začal písať svoju históriu v roku 1990.  Odvtedy časopis pravidelne vychádzal desaťkrát do roka, od tohto roka je to dvojmesačník. Za tento čas sa vystriedalo niekoľko redaktorov, pod vedením terajšej redakčnej zostavy vychádza od roku 2000.  

Časopis netreba prestavovať, má svoju stabilnú formu. Téma každého čísla je prispôsobená  aktuálnosti liturgického roka. Môžete v ňom nájsť pravidelné príhovory kňazov i ostatných duchovných z našej farnosti, príspevky z básnickej tvorby čitateľky, úvahy, katechézy, rozhovory a informácie z rôznych udalostí vo farnosti.

Od roku 2013 prešiel farský časopis väčšou zmenou. Farebná obálka a zmeny v grafike ho urobili atraktívnejším.

Milí priatelia, sami môžete byť spolutvorcami nášho farského časopisu. Zasielajte svoje  nápady, pripomienky, ale i svoje osobné svedectvá či úvahy, aby sme takto spoločne zatraktívnili aj obsahovú stránku časopisu.   

  redakcia HzK

 


 

Archív čísel:

HzK_oktober_2017

Október 2017

HzK_april_2017

Apríl 2017

HzK_december_2016

December 2016

HzK_september_2016

September 2016


Občasník vydáva: Rím.-kat. cirkev, farnosť Svätokrížske nám. 23 Žiar nad Hronom, IČO 31 939 309, tel. 045/673 3115.

Redakčná rada: Čierna, Pellizzolová, Rečlová, Ondrušíková.

Grafická úprava: Milan Siekela.

Teologický poradca: diakon MUDr. Mgr. Štefan Paľúch.

Príspevky  možno  odovzdávať  osobne  v  kostole  v  Žiari  nad Hronom a na farskom úrade. Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov.

Distribúcia:  Adriana Čierna a vo voľnom predaji v kostole v Žiari nad Hronom.