Farské oznamy

Kalendár

Dnešný dátum: nedeľa, 10. december 2023
Meniny má Radúz.
Katolícky kalendár:
Liturgický rok: B

Združenie Apoštolov Božieho Milosrdenstva - Faustínum založil v roku 1996 krakovský metropolita kardinál František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania sv. Sestry Faustíny a teda hlásať svetu posolstvo o milosrdnej Božej láske k človeku. Združenie spája kňazov, zasvätené osoby a laikov, ktorí sa pod vedením Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva venujú hlásaniu posolstva Milosrdenstva svedectvom svojho života v duchu dôvery voči Bohu (plnenie jeho vôle) a milosrdenstva k blížnym prostredníctvom slova a modlitby. Základnou úlohou združenia je duchovná a apoštolská formácia dobrovoľníkov a členov, ktorá je v niekoľkých jazykoch i v slovenčine. Je to jediné spoločenstvo na svete, ktoré má systematickú formáciu apoštolov Božieho Milosrdenstva. Viac informácií si môžete pozrieť na: www.faustinum.pl www.milosrdenstvo.sk/zdruzenie-faustinum

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum so sídlom v Krakove tvorí viac ako 17 000 osôb. V roku 2013 sa doň zapísalo 659 dobrovoľníkov (104 z Poľska a 555 zo zahraničia). Prijatých bolo 113 členov, z toho 27 zo Slovenska, ďalej z Poľska, USA, Kamerunu a Veľkej Británie. Prísľuby odovzdania sa a služby Božiemu milosrdenstvu zložilo 48 členov: 29 zo Slovenska a 19 zo zahraničia.

Združenie Faustínum zoskupuje ľudí z 80 krajín sveta a v tom aj veriacich zo Slovenska, ktorí sa môžu rozhodnúť pre skupinovú alebo individuálnu formáciu. Individuálna formácia je vhodná pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastňovať spoločných formačných stretnutí v mieste bydliska alebo v jeho okolí. Individuálna formácia spočíva v tom, že na daný rok  si  dobrovoľník  alebo člen združenia zakúpi formačné brožúry (10 referátov z troch cyklov). Záujemcovia o skupinovú alebo individuálnu formáciu sa môžu prihlásiť telefonicky, prostredníctvom internetu alebo osobne v kláštore sestier v Košiciach.

Adresa: ul. Táborská 7. Tel.: 055/6770227, email: faustinum@milosrdenstvo.sk