Farské oznamy

Kalendár

Dnešný dátum: utorok, 27. október 2020
Meniny má Sabína.
Dnes je deň černovskej tragédie.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Zajtra: Šimon a Júda, apoštoli
- liturgia: sviatok
Liturgický rok: A

Náš štyridsaťčlenný spevácky zbor Holúbky z Kríža účinkuje v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom.

Vznikli sme v roku 1990 na podnet vtedajšieho správcu farnosti pána dekana Jána Bednára. Dirigentkou je matka šiestich detí Magdaléna Poloňová. Za 17 rokov sa v našom zbore vystriedalo šesť organistov (Maroš Hanzel, Martina Palajová, Jana Jančová, Daniela Jurkemiková, Ivan Sekerka). Už siedmy rok s nami spolupracuje organista Martin Kleiman. Pravidelne účinkujeme pri nedeľných detských sv. omšiach a cirkevných slávnostiach vo farnosti. V roku 1994 sme na pozvanie farského spoločenstva účinkovali v bavorskom Aholmingu a tiež na Slovenskej katolíckej misii v Mníchove u dvp. Rudolfa Masláka. Pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej katolíckej misie v Severnom Porýnií – Vestfálsku v júni 2004 náš zbor účinkoval vo farnosti Sv. Ducha v Iserlohne a v mariánskom pútnickom mestečku Kevelear.

V roku 1993 sme ako prvý zbor na Slovensku začali robiť programy na ochranu života od počatia po prirodzený skon. Záštitu nad touto aktivitou prevzal diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž a každoročne na Deň neviniatok (28.12.) zbor účinkuje pri celodiecéznych stretnutiach za život, ktoré sa pravidelne konajú v dekanátoch diecézy:

Nechajte maličkých žiť 1996 – Martin
Ži a svieť 1997 – Partizánske
Všetci sme deťmi jedného Otca 1998 – Prievidza
Za úsmev dieťaťa tretieho tisícročia 1999 – Banská Bystrica
Dieťa v usporiadanej rodine 3. tisícročia 2000 – Brezno
Dajme deťom nádej 2001 – Zvolen
Radosť z dieťaťa si nedám vziať 2002 – Nová Baňa
Nechajte maličkých žiť 2003 – Slovenská Ľupča
2004 – Detva
2005 – Bojnice
2006 – Kláštor pod Znievom
2007 – Banská Bystrica

V nemeckom jazyku máme dva hudobno-slovné programy:

Košatá Božia záhrada 1994
Aj Dunaj nás spája 1995

Hudobno-slovné pásmo Nechajte maličkých žiť (jediné na MG) sa dostalo k Sv. Otcovi Jánovi Pavlovi II. a opakovane ho vysielal Slovenský rozhlas v roku 1996. Piesne zboru sa vysielajú aj v jeho náboženských reláciách Cesty a hudba, život, viera. Programy slovom sprevádzajú Mgr. Dáša Benčová a MUDr. Mgr. Štefan Paľúch. Odborným garantom Pro Live programov je jedna z členiek zboru BeLic. Pavla Poloňová, bioetička, absolventka Univerzity Regina Apostolorum v Ríme.

V roku 1996 sme za pomoci mesta Žiar nad Hronom postavili Pomník nenarodeným, ktorý na miestnom cintoríne ako prvý v našej diecéze posvätil diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž.

 

Činnosť nášho speváckeho zboru reprezentujú albumy:

  • Holúbky z Kríža (1991)
  • Vianoce s Holúbkami (1993)
  • Holúbky na Starých Horách (1994)
  • Nechajte maličkých žiť (1994)
  • Lebo narodil sa vám Spasiteľ (1996)
  • Ži a svieť (2001)
  • Zázračná noc (2004)
  • Chlapček sa nám narodil (2007)

 

Veľký záujem je o vianočné a novoročné benefičné koncerty. V repertoári máme viac ako 50 vianočných piesní, medzi nimi aj staré, takmer zabudnuté koledy, ktoré iné zbory nespievajú. Už 14 rokov v predvianočnom období spolupracujeme s mestom Žiar nad Hronom a Cirkevnou Školou Štefana Moyzesa na predstavení Živý Betlehem, ktoré sa koná v centre mesta.

Aj vďaka nášmu zboru sa v bývalom ateistickom hutníckom meste vytvorilo spoločenstvo ľudí so živou vierou. A to je tiež jeden z prínosov našich „Holúbkov“.

kontakt:

Magdaléna Poloňová - dirigent
tel.: 045/6773278
mob.: 0915214915

Holúbky z Kríža (1991)
Vianoce s Holúbkami (1993)
Holúbky na Starých Horách (1994)
Nechajte maličkých žiť (1994)
Lebo narodil sa vám Spasiteľ (1996)
Ži a svieť (2001)
Zázračná noc (2004)
Chlapček sa nám narodil (2007)