Farské oznamy

Kalendár

Dnešný dátum: nedeľa, 19. september 2021
Meniny má Konštantín.
Dnes je deň vzniku Slovenskej národnej rady.
Katolícky kalendár:
- liturgia: spomienka
Liturgický rok: B

Sme medzinárodnou rehoľnou inštitúciou pápežského práva, ktorá má kontemplatívno – apoštolské zameranie. Kongregáciu založila Božia služobnica Matka Františka Lechnerová 21. novembra 1868 vo Viedni. Od detstva nosila vo svojom srdci silnú túžbu tíšiť duchovný i telesný hlad chudobných a zachraňovať ich duše. Túto Bohom vloženú túžbu neskôr naplnila konkrétnou pomocou chudobným dievčatám prichádzajúcim do veľkomiest za prácou a opusteným sirotám či ženám.

Vynikala charizmou dôvery v Božiu prozreteľnosť, s ktorou založila za svojho života 32 veľkých domov pre služobné dievčatá, siroty a sestry. Pomohla takto tisíckam chudobným a ľuďom v núdzi podľa svojho hesla: „Konať dobro, rozdávať radosť, šťastným urobiť a viesť do neba.“

SPIRITUALITA KONGREGÁCIE

Je vnútorný život lásky s Trojjediným Bohom a to ako milovaná dcéra v detinskom vzťahu k milujúcemu Otcovi, podľa príkladu Syna, skrze lásku Ducha Svätého. Sme nevesty Ukrižovanej lásky, prebodnutého Najsvätejšieho Srdca, v ktorom sa najviac zviditeľnila láska Najsvätejšej Trojice – Božia Láska.

CHARIZMA KONGREGÁCIE

Je zviditeľňovanie Božej lásky, ktorú prežívame vo svojom srdci. Túto lásku sa snažíme zviditeľňovať v prvom rade v našich sesterských komunitách a medzi ľuďmi kde pôsobíme.

Podľa charizmy našej zakladateľky staráme sa o duchovný rozmer hlavne dospievajúcich dievčat a žien, pomocou duchovných obnov, duchovných cvičení, individuálneho duchovného sprevádzania. Vychovávame v kresťanskom duchu deti v materských škôlkach, katechizujeme na školách, venujeme sa duchovnej formácii detí a mládeži, ale aj ich rodičom. Staráme sa o staršie a choré spolusestry v našich spoločenstvách.

V súčasnosti pôsobí 1200 sestier našej kongregácie na troch kontinentoch: v Európe, v Amerike a v Afrike, v 18-tich krajinách. Generálny dom máme v Ríme. Na Slovensku je nás 54 sestier a pôsobíme na ôsmich miestach: Trnava- provinciálny dom, Bratislava, Košice, Prievidza, Žiar nad Hronom, Ivanka pri Dunaji, Veľké Leváre, Michalovce.

Kongregácia Dcér Božskej Lásky

Halenárska 8

917 01 TRNAVAtel: 033/55 15 304

e-mail: provincialat@marianky.sk

www.marianky.sk

Naša služba vo farnosti Žiar nad Hronom: Učíme náboženstvo na cirkevnej škole, pracujeme v CVČ a v ŠKD. Organizujeme duchovné obnovy pre ženy, dievčatá a mužov. Poskytujeme individuálne duchovné doprevádzanie a rozhovory. Rozdávame sv. prijímanie a modlíme sa za farnosť a na úmysly ľudí, ktorí nás oslovia. Máme pravidelné mesačné stretnutia pre členov 3. rádu našej rehole. Od mája 2006 oficiálne existuje Spoločenstvo asociovaných členov FDC na Slovensku, ktorí majú účasť na duchovných dobrách Kongregácie zložením prísľubov asociovaných členov FDC. (Viac na http://www.marianky.sk/o-nas/rodina-bozskej-lasky).

kniha: S. M. Pavla Remáčová FDC - Zázračná ikona Panny Márie SnežnejMatky Trikrát Obdivuhodnej